צור קשר *3124

התהליך

תוכנית ארבעת השלבים

חזונה של חברת צברים לתת פתרונות כוללים לדיירים החל מהשלב הראשוני ביותר של בדיקת ההיתכנות לביצוע פרויקט התחדשות עירונית מבחינת כדאיות כלכלית, דרך המלצה איזה מסלול הוא המתאים ביותר לפרויקט אם בכיוון של תמ"א 38 או פרויקט פינוי בינוי, בהמשך בדיקה מול הרשויות תוך הצגת אלטרנטיבות של תכנון על ידי תכנון אדריכלי ראשוני ועד לביצוע הפרויקט.

חברת צברים פיתחה תהליך בן 4 שלבים, להובלת פרויקטים בהתחדשות עירונית בדרך היעילה והמהירה ביותר, תוך מחשבה קדימה ללא חסכון בעלויות ובמטרה למנוע אי הבנות עתידיים בין היזם לדיירים:
 

שלב 1 - בחינת היתכנות ראשונית

 • סיור בבניין המטרה תוך בחינה ראשונית של אלטרנטיבות ביצוע.
 • מפגש היכרות עם נציגות הבניין או בעלי הדירות. הסבר מלא על תמ"א 38, האלטרנטיבות השונות, ומענה על כל שאלות הדיירים.
 • החתמת הדיירים על פרוטוקול וועד בית בו מובהר כי ישנה הסכמת הדיירים להיכנס להליך תוך בדיקה מעמיקה, לא מחייבת וללא עלות כספית מצד הדיירים.

שלב 2 - בדיקת היתכנות תכנונית וכלכלית

 • ביצוע בדיקות הנדסיות יסודיות, בדיקות משפטיות, בדיקות כלכליות ובדיקה תכנונית.
 • הצגת פרזנטציה לדיירי הבניין הכוללת את ההצעה לדיירים, סקיצות של קומה טיפוסית וקומת קרקע, מפרט טכני, תוכנית ביצוע, לוחות זמנים וטיוטת חוזה לדוגמה.
 • בחירת נציגות לדיירי הבניין ובחירת עו"ד לייצוג הדיירים.

שלב 3 - טרום ביצוע

 • חתימת הסכם סופי בין החברה לדיירים.
 • הכנת תוכנית ראשונית להגשה בעירייה, בשיתוף מלא של הדיירים, הכולל את כל מרכיבי הפרויקט ואישורו.
 • הגשת התוכניות לוועדות המתאימות וקידום הפרוייקט ברשויות השונות עד לקבלת היתר הבנייה.

שלב 4 - ביצוע ואכלוס

 • שלב הביצוע מתחיל מיד עם קבלת היתרי הבנייה ובהתאם ללוחות הזמנים המוסכמים.
 • מינוי מפקח צמוד לבנייה להבטחת איכות הבנייה תוך התחשבות מירבית בדיירי הבניין.
 • ביצוע כל עבודות בהתאם לתוכניות ובאישור המפקח
 • סיום עבודות הבנייה לשביעות רצון הדיירים
 • קבלת טופס 4 ואכלוס הדירות החדשות.

פרוייקטים בשיווק